Đăng ký ngay thông tin

để được tư vấn CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ

TIẾP NHẬN 5 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI NĂM 2021

Ngày 26-5, TIẾP NHẬN 5 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI NĂM 2021.

 

 • Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh và Quỹ từ thiện Kim Oanh Group đã tổ chức lễ ký kết phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 

 

 

 • Trong đó, xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết (80 triệu đồng/căn) với tổng kinh phí là 4 tỷ đồng.

 

TIẾP NHẬN 5 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI NĂM 2021

 

TIẾP NHẬN 5 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI

TIẾP NHẬN 5 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI

 

 • Trong đó, xây dựng 50 căn nhà đại đoàn kết (80 triệu đồng/căn) với tổng kinh phí là 4 tỷ đồng.

 

 • 1 tỷ đồng còn lại thực hiện trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

 

 • Nguồn hỗ trợ này sẽ được chuyển vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đồng Nai.

 

 • Để thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện.

 

 

 • Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang ghi nhận.

 

 

 

 • Đã hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ người nghèo, người khó khăn trên địa bàn.

 

 

 • Nâng cao đời sống người lao động.

 

 • Thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện.

 

 • Và quan tâm phòng, chống dịch covid-19 có hiệu quả.

 

0888 54 04 07